E10 benzine en lang stilstaan

Sinds oktober vorig jaar wordt zogeheten E10-benzine verkocht in plaats van E5. Naast dat sommige voertuigen daar niet geschikt voor zijn, zorgt E10 bij auto’s die lang stil staan mogelijk eerder voor problemen dan E5. De uitbraak van het coronavirus maakt dat auto’s nu weinig tot niet rijden. Waar moet je op letten?

E10-Benzine bestaat voor 10 procent uit bio-ethanol, een alcohol die wordt gemaakt van natuurproducten zoals mais, riet- en bietensuiker. Door het aanlengen met bio-ethanol komt er bij de ontbranding van de benzine tot 2 procent minder CO2 vrij.

Bio-ethanol heeft de eigenschap om vocht op te nemen uit de omgeving. Zodoende kan er vocht in de tank komen en dat kan tot problemen leiden.

“De alcohol in de benzine is hygroscopisch, het heeft met andere woorden de neiging water op te nemen. Dat is vooral een probleem wanneer je lange tijd niet rijdt en het onderin je tank zakt. Hierdoor kan bijvoorbeeld oxidatie optreden”, aldus Wout Benning van RAI Vereniging.

Risico op sludgevorming in de olie
Behalve mogelijke oxidatie, omdat dit water-alcoholgoedje in de tank corrosief is, kan zich ook nog een ander probleem gaan voordoen. Wanneer er weer gereden wordt met de auto en er veel vocht bezonken is in de tank, kan dat vocht (via een verneveld mengsel van water en alcohol) tezamen met de waterdamp die vrijkomt bij de verbranding van benzine via de injectoren in de cilinder terechtkomen.

Bij een nog koude motor condenseert dat op de koude cilinderwand. Dit vocht loopt langs de cilinderwand naar beneden het carter in en wordt daar door additieven in de motorolie ingekapseld. Er ontstaat dan zogeheten ‘sludge’ (olie/watermengsel) in de olie en dat kan zich gaan verzamelen op bijvoorbeeld het kleppendeksel.

Normaal gebeurt dit op kleinere schaal ook al bij auto’s waar alleen korte stukjes mee worden gereden, maar als er nog meer vocht in de brandstof zit dan gewoonlijk, kan dit uiteraard wat sneller tot problemen leiden. Dit is echter niet zomaar na enkele weken stilstand al het geval.

“Het hang van meerdere factoren af, denk bijvoorbeeld aan de weersomstandigheden, of de brandstof in aanraking kan komen met het vocht, et cetera. In het algemeen is dit eerder een kwestie van meerdere maanden dan een maand”, zegt Benning.

‘Een lange rit per maand voldoende’
Vooral bij auto’s die bijvoorbeeld een half jaar gestald staan met E10 in de tank kan dit voorkomen. Er kunnen zich dan startproblemen voordoen. Als de motor toch loopt zonder dat deze echt wat langer wordt warm gereden, kan er sludgevorming optreden. Worden er vervolgens alleen korte stukjes gereden zonder dat de motor warm wordt, dan kan de sludge zich gaan ophopen en storingen gaan veroorzaken.

E10-problemen kunnen voorkomen worden. Wie nu nog maar eens in de week of twee weken met de auto rijdt, hoeft zich niet direct zorgen te maken. Staat je auto echt voor langere tijd stil, dan is het advies altijd al geweest om de auto met E5 in de tank weg te zetten. Wordt de auto niet lang gestald, dan is het altijd verstandig om af en toe toch even een ritje te maken om de vochtophoping in de tank voor te zijn en de brandstof wat ‘op te schudden’. Lange stilstand is nooit goed voor een auto.

Om problemen met E10 voor te zijn, is volgens Benning eens in de paar weken of zelfs eens in de maand een ritje maken al snel voldoende. Dat moet dan wel een wat langere rit zijn: “Als de motor goed heet wordt gereden, verdampt het water uit de olie vanzelf en neemt de sludgevorming weer af”.

Verder is het verstandig om goed op te letten bij het sluiten van de tankdop. Door een slecht afgesloten tank kan eerder vocht bij de brandstof komen.

Lees meer bij Autoweek