Boetes gaan omhoog in 2020

De verkeersboetes gaan omhoog: dit betaal je in 2020 voor overtredingen

De hoogte van de verkeersboetes in 2020 is bekend. Dat publiceerde de website VerzekerUzelf op basis van het overheidsdocument ‘Maatregelen Verkeersveiligheid’. Het zal je niet verrassen dat de boetes in 2020 (weer) omhoog gaan. Lees hier wat je gaat betalen per overtreding.
De hoogte van de boetes is afhankelijk van de jaarlijkse inflatiecorrectie. Door een kleine stijging hierin worden de boetes met maximaal €10,- per boete verhoogd.
“Boetes gaan omhoog in 2020” verder lezen

Kabinet verhoogt bedragen verkeersboetes in 2019

Je kon er natuurlijk op wachten en inderdaad gaan de boetes in 2019 weer omhoog. In een brief gericht aan de Tweede Kamer spreekt Fred Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid, over het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven. Het kabinet heeft besloten de tarieven te verhogen met 1,7 procent in het kader van ‘inflatie’.

De verhoging is afhankelijk van het soort vergrijp. Zo kunnen boetes tot en met 100 euro maximaal 5 euro hoger uitvallen en bij boetes vanaf 100 euro kan dit maximaal 10 euro zijn. Het positieve is dat de administratieve kosten van 9 euro ongewijzigd zullen blijven. Een pak van ons hart.

Wat betekent dit in de praktijk?
De boete voor het negeren van een rood verkeerslicht of het in de hand houden van je telefoon tijdens het rijden komt op 240 euro te liggen. Een stijging van 10 euro. Ook een vergrijp als rechts inhalen gaat met 10 euro omhoog naar 240 euro. 29 km/u te hard door de bebouwde kom razen kost straks 317 euro in plaats van 312 euro. 20 km/u te hard rijden buiten de bebouwde kom gaat 183 in plaats van 180 euro kosten.

Alle boetebedragen voor 2019 checken doe je in dit document (PDF alert)

Boetes 2018 en 2019

De bekeuringen 2018 en 2019 en verkeersboetes kunnen u veel geld kosten, zeker als er werkzaamheden op de weg zijn, kunnen de bedragen erg hoog zijn. Het overtreden van de maximumsnelheid met de auto of motor, door rood licht rijden, een rood kruis boven de snelweg en andere overtredingen in het verkeer (auto, motor, ander voertuig) betekenen in 2018 en 2019 een forse geldboete. En daar komen nog eens administratiekosten bij. Hoeveel moet u voor een bekeuring met de auto betalen aan het CJIB, en wanneer is er sprake van te hard rijden? Hoe werkt een correctie op een boete voor een overtreding? Snelheidsovertredingen, fout parkeren, onjuist inhalen, een foute verlichting, onterecht op de vluchtstrook staan, deze overtredingen komen veel voor. Vaak zijn er gebreken aan de auto of is men onverzekerd. Er zijn tal van zaken die u een hoge bekeuring kunnen opleveren. De verwachting is dat de boetes in 2019 nog hoger zullen zijn.

De hoogte van de boetes bij overtredingen kunt u nazien in de Boetebase van het Openbaar Ministerie